Margreet Kodde
Orthomoleculair therapeut

Wat heeft je lichaam nodig? Deel 1

Wat heeft je lichaam nodig om optimaal te functioneren?

Ik begin er maar meteen mee, een goed functionerend lichaam krijg je dus niet van een of andere magic pil, superfood of detoxweek. Zo. Dan is dat duidelijk.

Eerst is het misschien handig om te definiëren wat dat dan is, een goed functionerend lichaam. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte. De definitie van gezondheid, geformuleerd door de WHO is als volgt:

"Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken."

Gezondheid is dus gelukkig zijn én een plek hebben in de maatschappij waar je tevreden over bent én een goed functionerend lichaam. En? Ben je daar al? Ik niet. Dus hoe kan je hieraan werken?

Blue Zones

Ik vindt hiervoor de blue zones erg inspirerend. De blue zones zijn 5 zones in de wereld waar de bevolking bovengemiddeld oud wordt én gezond oud wordt. Er is onderzoek gedaan naar deze zones en uit dit onderzoek zijn verschillende zaken gevonden die bij de meeste zones overeenkomen en bijdragen aan de buitengewone gezondheid van de mensen in deze streken.

Gezondheid gaat niet alleen over voeding, je lichaam heeft absoluut meer nodig dan alleen gezonde voeding, er zijn ook andere zaken die belangrijk zijn voor een goed functionerend lichaam. De komende blogs zal ik aandacht besteden aan deze pijlers, waarvan voeding er trouwens wel een is hoor.

Fotosearch_k17602046.jpg

Pijler 1. Familie & Verbinding

Familie Bij alle blue zones staat de familie centraal. Hoe draagt dit bij aan gezondheid? Tegen de tijd dat mensen oud zijn geworden zorgt de toewijding die ze altijd voor de familie hebben gehad dat de familie op hun beurt ook voor hen zorgt. Kinderen houden de ouderen in de gaten en meestal verwelkomt de jongere generatie hun ouders in hun huis. Onderzoek heeft uitgewezen dat ouderen die bij hun kinderen wonen minder ziek zijn, beter eten, minder stress hebben en minder ongelukken hebben. Daarnaast blijven ouderen die bij hun kinderen wonen mentaal en sociaal beter functioneren. Ook helpen de inwonende ouders hun kinderen vaak financieel en ondersteunen ze bij de opvoeding, zoals je wel kunt bedenken, voorkomt dit een hoop stress.

Natuurlijk zien we dit in onze maatschappij niet veel, dat is jammer, maar ook niet zo makkelijk om te veranderen. Toch kunnen we er zeker wel een punt van maken om familie voorop te stellen, om te beginnen met je eigen gezin. Maak een maaltijd per dag heilig, geen telefoons aan tafel maar maak echt contact met elkaar. Maak traditie van een familievakantie. Hou elke dinsdagavond een diner bij oma. Maak er een punt van om feestdagen met elkaar te vieren. Op deze manier geef je het belang van familie mee aan je kinderen.

Dat het zorgen voor je ouders je een lang leven geeft is trouwens een eeuwenoud principe, in de Joods/Christelijke wet uit 1200 voor Christus luidt het vijfde gebod:

“Eer (heb respect voor, gehoorzaam en zorg voor) uw vader en moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft.”

Verbinding Naast voor elkaar zorgen gaat familie natuurlijk ook heel erg om verbinding. Je verbonden voelen met je familie, of vrienden hebben die als familie voelen. Dat je deel uitmaakt van een groep gelijkgestemden. Noem het familie, tribe, village, inner circle of community, je snapt wel wat ik bedoel.

Zorg dat de mensen waar je close mee bent, mensen zijn die goede gewoontes in je stimuleren. Ga in gedachten eens door je kennissenkring heen en bedenk welke op mensen je echt kunt vertrouwen als het erop aan komt. Mensen die jou zien zoals je bent en daardoor het beste in je naar boven kunnen halen. Mensen die je gezonde gewoontes ondersteunen.

Investeer in de relatie die je met deze mensen hebt. Probeer regelmatig tijd door te brengen met mensen uit je tribe, deel een maaltijd of ga samen wandelen. Een sterke relatie bouwen kost moeite en energie. Maar deze investering krijg je makkelijk terug in de jaren, en de vreugde en gezondheid die ze aan je leven toevoegen.

De makers van dit filmpje noemen verbinding het tegenovergestelde van verslaving, iets om over na te denken!

Hoe werkt het?

Wat ik me dan afvraag, hoe werkt het? Wat doet het hebben van verbinding met andere mensen met de werking van ons lichaam?

Oxytocine Als we ons verbonden voelen tijdens sociale activiteiten, bijvoorbeeld tijdens een maaltijd met geliefden of tijdens het zorgen voor iemand die dicht bij ons staat, maken we oxytocine aan. Door de aanmaak van oxytocine voelen we ons gelukkig en gehecht. Oxytocine zorgt ervoor dat je hippocampus sterker wordt. De Hippocampus is een gedeelte in de hersenen die een belangrijke rol speelt bij de opslag van informatie in het geheugen, de ruimtelijke oriëntatie en het controleren van gedrag. De hippocampus versterkt ook onze positieve herinneringen we zijn er dus zeker bij gebaat als deze sterker wordt. Daarnaast remt Oxytocine onze amygdala. De amygdala is een deel van de hersenen dat betrokken is bij emotionele reacties. Als we geconfronteerd worden met angstige en boze gezichten zorgt oxytocine voor een zwakkere reactie van de amygdala, dit bevorderd de positieve sociale interactie.
Bij hogere niveaus van oxytocine is er meer weerbaarheid tegen verslaving en stress en komt het lichaam sneller tot rust.

Serotonine Daarnaast maakt oxytocine serotonine vrij in je lichaam, serotonine is een kalmerende neurotransmitter (Neurotransmitters zijn stoffen die het mogelijk maken dat zenuwcellen, ook wel neuronen genoemd, met elkaar kunnen communiceren. Best ingewikkeld allemaal om nu helemaal op in te gaan)

Serotonine zorgt ervoor dat we ons veilig voelen, het bevordert tevredenheid en zorgt mede voor een normaal slaappatroon. Serotonine is ook belangrijk voor het reguleren van je geheugen, je bloeddruk en je eetlust.

Zo zie je maar hoeveel invloed zo’n maaltijd met goede vrienden en familie of het bezoekje aan je oma op je gezondheid heeft.

De volgende pijler zal gaan over het hebben van een doel in je leven dus, stay tuned!